Menu di navigazione

 
Brill

Brill l’e da l’àn quèl mes
ca presènta doi faci al nos paes:
quèla da pürif mèzza morta, mèzza gelada,
u sa la stagiüu l’ae buna, tüta ´nbrumbada;
ünich sègn da uita, quach campanèla
ca sfióra, as-sa miga cuma,
da quèla ´nbrumbada tera.

Da sulif ´nveci al al sól l’à già fac´al so efèt.
Bósch, cap e prac´i rebüta an grand budèsc´;
l’e al momènt par la get d’ancumincià
a ultas ´ndré li managhi e dàch sóta a laurà.

L’e i cap da li patati i prim da sistemà;
da purtà sü la tera, ´ngrasà, zapà e sumnà,
e a’ se da sulif i prac´ae miga tac´,
l’e al mumènt ch’i uà spazzac´.

Quèla get che da cap i gh’an à tac´,
i ciama a giurnada rosci da tzetasc´,
ch’i cur, a’ se piscinì,
a la Bertù, a li Riui, ai Castei,
cun sü li spali al so cargat gerlatì.

Li scorti ae propi finidi an da li cà.
Tüc´ae cuntec´da pudé, tat u póch, laurà;
li mami par quèl franch da la giurnada,
i tzetasc´ch’i pensa a quèla rara ucasü,
da fa’, finalmènt, ina buna mangiada.

An bril par solit al gh’e la Pasqua;
l’e la festa ca mèt sót sóra tüt al paes:
i nèta, i lüstra, ogni cantù l’à da brilà
par la ´ndumènaga ch’al pasa al Preuat a binidì li cà.

An quèla ucasüu, la famiglia, l’as rama scià
atóran al Preuat che, an cota e stòla, gli-à fa’ pregà;
al l’acumpagna al mónach ch’al tegn an mà
l’asprrsori e al cauagn da mèt gió i tre öf
che la get, cuma ufèrta, la üsa da’.

A’ sa l’e al mes che tüc´i gh’à da fà,
a li funzüu da la settimana Santa, nigü i gh’à da mancà:
l’Óra Santa al giuedì, la prucesüu dal Sepolcru al uérndardì,
al sabat, a bun’óra, fo da la gesa a binidì al fóch
e a la ´ndumènaga, cun l’ünich uistit da li sulenità,
tüc´a fa la Cumunüu e a purtà a cà la maestà.


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.004 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2024 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved
ERRORE: Non riesco a connttermi a MySQL! Controllare config.php .