Menu di navigazione

 
Masc’

Gh’e miga paroli par descrif al mes da masc´!
Da partüt an ghe ch’as uarda, as rèsta ilò ´ncantac´;
l’e cuma an quadar da grand pitór,
sól che, an da la natüra, l’e uìf al so culór.

Sü i prac´, sia da sulìf che da pürìf,
grand peneladi al risalta sül uèrt:
rośa, gialli, azüri, bianchi e uiulèt,
cun sfümadüri a segónd da cuma al tira al uèt.

Al bes-ciam i là fa müdà,
an da la Ual: an Gambuer, Cabrinai,Prat e gió da là,
a fa` maià al fè, fa graśa e spazzà,
a` se, par li uachi an pericul al presènta:
pasà ià al uindül da la Balauerta.

Finalmènt a` la get la pö cüntà
sü uargót che i prac´ i furnis da mangià.
Par la minèstra: urtighi, linguèti s-ciupitì,
e cun la pulènta, i fa scià bièli da curtilì.

Nigü i pö stà cun li mà an mà;
fo da scöla, a`se apena fin a la quinta,
da rif u da raf, a la guadagna, n’e ´ndà;
gh’e la torba da Piangèmbru ca l’angagia i tzetasc´,
che par an uérs u l’ótar, i pö miga, dal paes, luntanas.

I sa` ciama l’ün l`ötar,
e dopu ina caminada d’in’óra,
alegar e cuntec´, par ott óri i laóra,
a`se tüt al dì cun pé e mà an dal paltà,
i gh`à da mira la pulènta e caran u pasta, dal misdì,
e la buna paga, da purtà a ca`, ogni quindas dì.

i-à ciamaua quii dal Dos
la squadra da tzetascí che sera e dumà,
cun al panèt ligat gió al cö, i uedeua pasà.
Fórsi a`par quèl pit da ira ca li faua ciapà,
pasandu, se pür a tüti li óri,
sènsa pensà a chi ca durmia, a cantà.

Masc´ l’e al mes da la Madona.
ogni dì al gh`e al fiurèt da fa;
al l`à da`gió al preuat al Rusari, a la sera.
Tüc´an quèl tep i cur an geśa,
miga propi sól par al Rusari da dì sü,
ma a` par cantà, a piena ós, li pü bèli cansù.

I tzetasc´, a`se dal dì ´npegnac´ a laurà,
i trua pür al tep, a la sera, da sgiüghetà:
a li cichi e al mónd, i pü piscinì,
a bandiera, a curàs dré e a piacas, i pü grandei
gió an di andac´ u fò an di pianei,
sènsa al fastidi da quati i-à da fan da bèli,
par pudé ´ncuntras, matei e matèli.


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.004 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2024 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved
ERRORE: Non riesco a connttermi a MySQL! Controllare config.php .