Menu di navigazione

 
Utóar

An utóar al sa fà scià frèc´.
I làras i s’è fac´ rusì,
i rugui i-à pers giandi e fói,
al dì al sa s’è scürtat.
Tüt al stà a dimustrà
ch’an s’è an pienu sumartì.

La téra l’à dac´ tüt quat ca la pudeua,
ma prima da lagala pusà,
n’è preparala par l’an dopu;
ne ´ngrasala e la segal da summnà.

L’e tep a’ d’angrasà i prac´,
da la dumà a la sera, cun la noc´,
a-s-uet ‘nscì rosci da tzetasc´,
ciamac´a giurnada par an franch al dì,
ch’i trota sü par li costi
cargac´da grasa cun al so bèl gerlatì.

Scià al frèc´ al finis a’ i laurà;
sü an da la torba già al gela
e fin a l’an ca uè as pöp pü ´ndà.
I omm fo an di cantier
sól si laóra da dit i cuntinua,
i ótar ae custrèc´, pür sènsa disocupazüu,
a turnà an da li söi cà.

Da la stagiüu an di Grisù,
al tórna a’ li matèli
ca li fa cuntec´ tüc´ cun al purtà:
franch, ciculac´, caramèli e piac´,
ch’infila sü la peltrera.
Ma par lóor gh’e miga da pusà,
li uà a ser-uì a Com, a Uares u a Milà.

Al bes-ciam, gió da mut,
i la ferma an di magèngh,
a fa grasa par la primavera
e quèl residuo d’erba a spelücà,
prima ch’al riui la nef e a gelà.

Li stali dal paes ae amó frègi,
ma l’e gnamó tep par la get da rintanas;
gh’e da ´nda par lègna e par patüsc´.
Dal dì i sa scólda cun quèl pit da sól
e par la sera e la dumà,
cuma a la primavera, n’e cuntentas
da la fiama dal figulà.

L’e tep a’ da castagni,
quii d’abriga che da sèlvi nun-i-ga-n-à
i-à sèmpar üsat ´nd a Santa Cristina a spigulà,
ma cun al frèc´, a’ tata pura di uilàsch,
padrù da li sèlui, che mal i tuleraua
quèla in-uasüu, chi cunsideraua – ladar.

Utóuar l’e a’ al mes da Rosari;
tüti li seri i la dis an gesa.
Li fómni e i tzetasch i-à miga da mancà
Ma al u-à untera a’ matei e matèli,
par fa ´nsèma ina bèla cantada
e truas, dopu, an da li stradi,
da piach u da palés, a cüntala.


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.004 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2021 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved