Menu di navigazione

 
Giner

Giner al riua quiét, quiét,
cun al so bianca fioca
a quercià prac´, càp e cà
sóta ´n-nà spèsa querta da néf.
Al Bambì, sü an da l’altar,
l’e pü gió an da la so cüna:
al s’à s’è fac´grand,
l’e sü dric´ch’al uarda gió.

I tzetasc´pisciagn i pensa:
“chisà che frèc´cun qui bióc’ piscì”
Gh’e amó an gir aria da fèsta.
La sa smórsa tüta d’an cólp a gabinat
quando i tzetasc´i uà a Liscet
A fas ´npinì sach e tascapà
da belagoti e casèagni sèchi,
da quèla buna get

L’e a’ i mes dai dì cürc´;
al sól al tóca apena la uall e pu al füc´,
cun la noc´i sóna l’Ave Maria, a la dumà,
e a la sera, l’ai trua tüc´da dit,
an da li söi cà.

La get sól par bisogn la uà da fò,
chi a da’ riua, chi a laurà;
li fómni a bun’óra li cur a mèsa
pu li tórna an prèsa a cà,
par i tzetasc´, a l’asilu u a scöla, uià là.
Ma apena che ugnün al so duér i l’à finit,
an prèsa i sa rintana amò da dit,
par al nàs, li mà, i pé desgelà,
an da li stali, an da li stui
u a la fiama dal figulà.

E anscì, an da li longhi seri frègi ,
la get al cólt l’as rama scià;
chi scarta la lana, chi ca fila, chi fa’ cólsa,
chi ca giüga a li carti
e da fac´da guèra u da murósi a ciaculà.
Da mangià gh’an aé amó, par quèl,
mèz l’e al très da li patati,
mèz al sach da segal e da furmentù,
e par al cumpanadach, ià apena cupat al purscèl.

Fin che sü an dal tau al füma la pulènta,
cun póch an sèma, al pór diau, al s’a cuntènta.
Al giner, a la fì, al par ch’al öli pü ´ndà.
Fórsi l’e par quèl che i ültim tre dì,
ciamac ´- da la mèrla –
al scadena´, dal diau an frèc´,
da gelà li acqui e fa’ sü i candeloc’
an da li funtani e an di barbis di nos uèc´.


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.003 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2021 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved