Menu di navigazione

 
Febrer

Febrer, a’ sa l’e al pü cürt da l’àn,
l’ae salüdat da tüc´cun grand sulief;
par al dì ch’al sa s’e slungàt,
e, a’ se pür amó tüt querciat da nef,
la get la pö almenu mèt da fo al nas.

Al sól al riua gió prima da misdì.
Al comencia a scimà gió al Dos
e fermas an pér d’óri;
i uèc´i u-à al put a ciapàl tüt,
i tzetasc´ae fò, an di prac´ a scià
e i pü piscinì, par li stradi a slità.

An da li ´ndumènaghi, fo an di prac´
l’e tüta n furmigher da tzetasc´:
chi scia, chi slita, chi sgaloscia e chi barbèla;
i matei a uedé i nos – campiù – tè an dal pià,
i Stampi, al Bozzi, al Maran, al Mènicu,
l’Etore, i Carugo, al Maciu, quii dal Mi e quii dal Luni,
´npegnc´ cun al salt, la discesa e al fónd a garegià.

Al traguard, cun chi ca specia,
gh’e epà da li tzetasci,
uistidi a quach manera e dal frèc´ a bat li ganasi;
li uarda cun ´nvidia li furesteri,
ca li pórta braghi longhi, a pónta,
cólc´ magliù e brèti a quatar spiz,
cun sci che, a se miga ali,
uègai sü ai pé, da ulà, l’e póch ´ndré.

An tat ca li´nsomia e dal frèc´ li barbela,
li sa trua a pensà quèl ch’an cà al dis li mami:
ca l’e scandul, par li fommni, mèt li braghi,
ma a’ se strasci, an per li g-narés,
da certu li sares miga gl-iò a bat i dec´.

Stà aria da nuità, la fa, la get, la miseria dumèntagà.
Li scorti an da li cà e masù ae scià finidi.
Ma se pulènta e patati gh’an-e-amó,
par al cumpanadagh, l’e l’ucasüu buna,
par chi ca gh’an-à, an toch da furmai, ina lüganaga
u ina scüdèla da lac´, a chi ca gh’an-à miga, da da’.

A febrer gh’e a’ la Candelora,
che, cuma i diseua i nos uèc´:
-da l’anueran semo fòra –
e, a se la primavera l’e amó ´n-glià,
l’e già ina cunsulazüu al sperà.

Prima che al febrer l’abi da ´ndà,
gh’e l’erba di prac´ da desfà fò;
i la ciama tzetasc´ e giuinoc´
che par tre dì i gira scià e là,
cun ciochi, brónzi, coragn e sampógn,
an grand alegria , a sunà.


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.002 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2021 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved